Security360

Security360, giải pháp quản lý hệ thống an ninh thông tin (ISMS) theo ISO 27000 cho phép tiếp nhận, thu thập, phân tích, lượng hóa các sự kiện rủi ro về an ninh thông tin và phân phối đến các đầu mối phù hợp để xử lý theo thời hạn SLA, cho phép lập kế hoạch và diễn tập phản ứng với các tình huống rủi ro giả định (làm BCP) làm cơ sở để xử lý các tình huống khi rủi ro xảy ra.

Các dịch vụ sản phẩm ( Tính năng) :

Quản lý truy cập.

Quản lý rủi ro.

Các giải pháp đến từ hãng ManageEngine: ADAudit, ADManager, ADSefl-Service.

1. Kinh nghiệm triển khai của Vietconnect

VCN có hơn 10 năm kinh nghiệm triển khai các dự án ITIL dành cho các khách hàng như Ngân hàng và các Tập đoàn, doanh nghiệp lớn tại Việt Nam. Tham vọng tiếp theo của VCN là phủ đều khắp toàn bộ các Doanh nghiệp tại Việt Nam và tiến ra khu vực Đông Nam Á.

2. Những khách hàng mà Vietconnect đã triển khai

Tham khảo mục phía dưới

3. Ngoài năng lực triển khai ITIL, Vietconnect còn có khả năng làm được gì?

Ngoài năng lực triển khai ITIL, Vietconnect còn có kinh nghiệm và khả năng trong việc phát triển ứng dụng theo yêu cầu.

Đồng thời, VCN cũng là đầu mối chào giá tốt nhất và dịch vụ triển khai, tham số, cài đặt các phần mềm đến từ tập đoàn Zoho Group.