Service360

Service360, giải pháp tổng thể về quản trị dịch vụ nội bộ theo mô hình 01 cửa áp dụng cho toàn doanh nghiệp, với quan điểm mỗi phòng ban là 01 nhà cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp, từ đó thiết lập các danh mục dịch vụ, mục tiêu chất lượng và chỉ số KPI để đo lường, đánh giá, kiểm soát hiệu quả các phòng ban bằng định lượng kết hợp với Balanced ScoreCard.

Hệ thống này còn cho phép thiết lập 01 hệ thống CSDL quản lý tri thức toàn doanh nghiệp (EKMS), tự động hóa văn phòng và chạy các báo cáo BI quản trị dành cho các sếp mà không cần truy cập trực tiếp vào các ứng dụng nghiệp vụ.

Các lợi ích của service360:

Đánh giá hiệu quả, đo lường được công việc  bằng các chỉ số KPI.

Giảm thiểu ít nhất 80% rủi ro, sai sót trong vận hành, tác nghiệp, quản lý nghiệp vụ.

Nâng cao chất lượng công việc cung cấp cho người dùng, khách hàng lên nhiều lần.

Tăng năng suất lao động và tính chuyên nghiệp của các cán bộ, nhân viên.

Tiết kiệm chi phí quản lý cho doanh nghiệp ít nhất 50%

Cung cấp các báo cáo quản trị, điều hành.

Quảng bá hình ảnh của doanh nghiệp một cách tốt hơn.

Bảng chỉ dẫn dashboard

Giúp cho lãnh đạo tổ chức, doanh nghiệp, nhà quản lý nắm bắt nhanh tình hình hiệu quả, chất lượng công việc của các phòng ban hoặc nhân viên.

Danh mục dịch vụ của các phòng ban

Giúp cho người dùng co thể dễ dàng gửi yêu cầu đến các phòng ban chuyên trách để xử lý dựa trên các cam kết chất lượng dịch vụ SLA/OLA thiết lập từ các phòng ban.

Hệ thống quản lý CSDL Tri thức

Giúp doanh nghiệp cho phép số hóa, lưu giữ và tra cứu nhanh toàn bộ các tài liệu nội bộ, quy trình, chính sách, sáng kiến cải tiến, biểu mẫu, kinh nghiệm xử lý, công văn, chứng từ,..

Quản lý công việc cá nhân

Cho phép người sử dụng theo dõi tiến trình xử lý các yêu cầu mà mình đã gửi đi, các dự án, công việc, lịch làm việc mà mình được phân công hoặc giao việc mới cho những người liên quan.

Hệ thống quản lý tài nguyên doanh nghiệp

Cho phép mọi cá nhân trong doanh nghiệp có thể tra cứu nhanh tình trạng sử dụng, khai thác của các nguồn tài nguyên, tài sản trong doanh nghiệp như nhân sự các phòng ban, trang thiết bị, phòng họp, nhà xưởng, máy móc, kho hàng,..và có thể request nhanh một tài nguyên mà mình có nhu cầu sử dụng.

Hệ thống báo cáo quản trị - KPI và BI Report

Cho phép các cấp lãnh đạo, người sử dụng chạy các báo cáo KPI đánh giá hiệu quả các phòng ban một cách định lượng, tự động và các báo cáo thông minh (BI) phục vụ điều hành, chỉ đạo, ra quyết định nhanh mà không cần phải truy xuất trực tiếp vào các ứng dụng.

1.Giải pháp này đã triển khai ở đâu?

Các ngân hàng, tập đoàn (kể tên 1 số khách hàng đã hợp tác với VCN ra)

2. Có thể sử dụng bản thử nghiệm xem hiệu quả đến đâu hoặc có phù hợp?

Được. Bên kỹ thuật VCN sẽ hỗ trợ anh chị vấn đề này

3. Có thể tùy biến các nghiệp vụ và báo cáo để phù hợp hơn với doanh nghiệp?

Bên anh chị cứ nêu ra các yêu cầu cụ thể, đội ngũ kỹ thuật của VCN sẽ xem xét và trả lời.

4. Giá cả của giải pháp như thế nào?

Nếu được anh chị đưa ra một số yêu cầu cơ bản đểVCN có cơ sở làm báo giá tham khảo.

5. Giá cả vượt quá ngân sách của tôi, có thể triển khai giải pháp được?

Có thể triển khai theo từng lộ trình để chia nhỏ ngân sách ra và phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp